user_mobilelogo

 Prowadzenie spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa stanowi główny zakres działalności Kancelarii, zakres usług kancelarii dotyczy:

 • porad prawnych, również w formie wideokonferencji
 • konsultacji sprawy przed rozpoczęciem procesu
 • pomocy w doborze materiału dowodowego
 • ustalenie tytułu nieważności
 • sporządzenia wszelkich pism procesowych m.in.:
  • skargi powodowej

  • rekursy przeciwko odrzuceniu skargi powodowe

  • skargi wzajemnej (wnoszona przez pozwanego w odpowiedzi na skargę powodową)

  • redagowanie pism procesowych związanych z ustaleniem lub zmianą formuły wątpliwości

  • przedłożenie nowych dowodów po publikacji,

  • odpowiedzi strony na uwagi przed wyrokowe obrońcy węzła małżeńskiego

  • sporządzanie apelacji od wyroków do wyższych instancji

  • Skargi o nieważność wyroku

 • Reprezentacja strony powodowej i pozwanej w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego przed sądem kościelnym

Pomoc prawna może być świadczona w zależności od zapotrzebowania wyrażonego przez Klienta:

 • w siedzibie Kancelarii w centrum Białej Podlaskiej
 • w miejscu wskazanym przez Klienta
 • za pośrednictwem wideokonferencji